Nếu mỗi doanh nghiệp đặt bản thân trở thành một khách hàng, chúng ta đều muốn biết thông tin về doanh nghiệp đó để có cái nhìn tổng quan trước khi lựa chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp. Tuy nhiên, việc đọc thông tin trên website đôi khi sẽ bị dài dòng và không truyền tải được hết nội dung mà doanh nghiệp mong muốn đến với khách hàng. Đó chính là lý do video giới thiệu doanh nghiệp, hay Vadiha Media gọi là Brand Trailer được ra đời. Việc này không chỉ giúp khách hàng hình dung rõ hơn về công ty mà doanh nghiệp còn gửi gắm được những thông tin cụ thể đến quý khách hàng.